.: Jak podłączyć się do HBLink Kutno :. 

Aby podłaczyć się do serwera HBLink za pomocą hotspota należy skonfigurować połączenie DMRGateway.

Przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w polu "DMR Master" należy wybrać z listy "DMRGateway". Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając .

Teraz w Pi-Star, w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

"Podstawowa" sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

  [DMR Network 1]
  Enabled=1
  Address=195.26.76.59
  Port=62031
  Password=passw0rd
  PassAllPC=1
  PassAllPC=2
  PassAllTG=1
  PassAllTG=2
  Debug=0
  Location=1
  Name=BM_Poland_2602
  Id=260xxx
 

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w "DMR Network 3".

Hotspot typu simplex / duplex :

  // Hotspot simplex(MASTER-S)
  [DMR Network 3]
  Enabled=1
  Name=HBLink_Kutno
  Address=hblink.kutno.pl
  Port=55570
  TGRewrite0=2,7,2,7,1
  TGRewrite1=2,8,2,8,1
  TGRewrite2=2,10,2,10,1
  TGRewrite3=2,50,2,50,6
  TGRewrite4=2,2601,2,2601,1
  TGRewrite5=2,7781,2,7781,1
  TGRewrite6=2,9999,2,9999,1
  Password=passw0rd
  Location=1
  Debug=0
  Id=260xxxx
 
  // Hotspot duplex (MASTER-D)
  [DMR Network 3]
  Enabled=1
  Name=HBLink_Kutno
  Address=hblink.kutno.pl
  Port=55571
  TGRewrite0=2,7,2,7,1
  TGRewrite1=1,8,1,8,1
  TGRewrite2=2,10,2,10,1
  TGRewrite3=2,50,2,50,6
  TGRewrite4=2,2601,2,2601,1
  TGRewrite5=2,7781,2,7781,1
  TGRewrite6=2,9999,2,9999,1
  Password=passw0rd
  Location=1
  Debug=0
  Id=260xxxx
 

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz do lokalnej sieci DMR HBLink Kutno.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne na TS2:

 
  TG 7 - HB Local do rozmów lokalnych na HBLink, YSF Kutno, SR7DVK
  TG 8 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach
  TG 10 - Echolink
  TG 50 - Info
  TG 51 - Pogoda
  TG 52 - Pogoda za 12 godzin
  TG 53 - Informacja o alertach w regionie
  TG 54 - Poziom rzek
  TG 55 - Lokalne informacje
  TG 2601 - XLX260A
  TG 7781 - XLX778A
  TG 9999 - Echo test
 

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS2 należy regułe TGrewrite2 napisać następująco:

 
  TGRewrite2=2,8,1,8,1
 

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są na HBLink możesz np zrobić:

 
  TGRewrite0=2,1006,2,6,1
  TGRewrite1=2,1007,2,7,1
  TGRewrite2=2,1008,2,8,1
 

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 aby nadawać na HB TG6, TG1007 aby nadawać na HB TG7, TG1008 nadawać na HB TG8.

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW". Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stra na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora.

Kolejna ważna rzecz:
 
     Jeżeli ktoś posiada router Orange LiveBox i ma zdefiniowaną zaporę użytkownika należy wpisać do wyjątków port UDP 55570, 55571 i 62031

opracowano na podstawie: SP2ONG

Strona Poland HBLink Network znajdująca się pod adresem https://poland.hblink.network jest prywatną stroną internetową prowadzoną przez administratorów SP7LAK, SQ9LM.
Administratorzy nie wyrażają zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez wyraźnej pisemnej, uprzedniej zgody.
Łącząc się do prywatnej sieci Poland HBLink Network wyrażasz zgodę na umieszczenie na stronie znaku Callsign, numeru DMR, lokalizacji, częstotliwości pracy stacji
oraz do wymiany danych z innymi podłączonymi serwerami w ramach prowadzonej łączności.

Copyright (c) 2016, 2017, 2018, 2019.
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Modified by SP2ONG 2019.
Launched & Managed by SP7LAK 27.03.2020 (07.11.2020).
Twój adres IP: 3.232.96.22